Společnost Foragra s.r.o. je lesnická společnost, která je zaměřená na práci na soukromých a obecních lesních majetcích. V současné době se plně soustředíme na likvidaci kůrovcové kalamity formou těžby a rychlého prodeje dřevní hmoty. Náš pracovní kolektiv poskytuje služby, které jsou profesionální a efektivní.

Služby

 • Nákup a prodej dřevní hmoty
 • Těžba dřevní hmoty - ruční i harvestorová technologií
 • Přibližování dřevní hmoty
 • Doprava dřevní hmoty
 • Úklid klestu ruční, nebo vyvezením a zpracováním těžebních zbytků – následný prodej štěpky
 • Ožínání a postřik kultur
 • Ošetřování kultur proti škodám způsobeným zvěří
 • Prořezávky
 • Služby odborného lesního hospodáře
 • Prodej a nákup lesních a ostatních nemovitostí
 • Značení hranic lesních pozemků
 • Pomoc s vyřízením dotací na lesních pozemcích
 • Vyřízení podkladů spojených s prací na lesních pozemcích

Lidé ve společnosti

Naďa PaškováJednatel společnosti, obchod se dřívím+420 739 434 501
Ing. Martin KrálObchod se dřívím, lesní výroba, služby odborného lesního hospodáře+420 607 087 514
Petra CvrčkováSpráva nemovitostí, ubytovací služby+420 737 547 488
Ing. Eva HofmannováVedení administrativy+420 725 836 079
Helena Ptáčkovásprávce IT+420 731 062 294